My family is back on track in the sport. I have been keen on racing pigeons since my childhood.
I came from “Hlinsko v Čechách” where I used to have fancy-breed pigeons. Then I started visiting racing-pigeon fanciers and all has begun. My very first birds were of Mr. Etner, Pražan, Kopřiva origin.The situation had changed by joining Czechoslovakian army. Next I got married and moved to “Víska u Chotěboře” where few birds only made
a pleasure. But my hunger for racing was going along all the time. In 2002 I started building new lofts under considerable support of my family and purchased several stock birds. Thereby I got back again.
In 2003 we succeeded in buying the whole stock of Mr.Čeloud, he was about to stop breeding.
I was really envolved in the sport again and reinforcing the team with birds from Mr.Prokop and next
leading fanciers. I carried on my activity with the top guys abroad  –  Mr.Poeml, Matterne, Herbots and others.

 

 

 

 

        

      na začátek
           start


Úvodní stránka
Homepage

Něco o nás *
About us
Naše úspěchy
Our results
Zajímavosti
Tips
Fotogalerie
Photo-gallery

SpeedUP - průvodce
SpeedUP -
guide
Kvasnice a směs
Yeast products
Olej a grit
Oil & mineral grit
Vita a energie
Vita & energy
Koupání a jiné
Bathing & other

Jiné produkty
Other products


Pomůcky  1
Material  1
Pomůcky  2
Material  2
Pomůcky  3
Material  3

Pomůcky  4
Material  4

Ceník SpeedUP
Pricelist SpeedUP

Diskuze
- chat

napište nám :
jirifikar@seznam.cz

 

 

 

Jsme staronoví holubáři. K chovu holubů jsem měl vztah již od dětství. Pocházím z Hlinska
v Čechách, kde jsem začínal okrasnými holuby, potom jsem začal navštěvovat chovatele poštovních holubů a tím to celé začalo. První moji pošťáci pocházeli od pana Etnera, Pražana, pana Kopřivy z Hlinska. Holubaření mě překazila vojna. Po vojně jsem se oženil a přestěhoval do Vísky
u Chotěboře, kde jsem měl pouze několik okrasných holubů. Touha po poštovních holubech mě provázela po celou dobu. V roce 2002 jsme začali stavět s podporou celé rodiny holubníky
a nakoupili několik chovných holubů. Tak jsem začal opět holubařit.
V roce 2003 se nám podařilo koupit celý chov od končícího chovatele pana Čelouda.
Tím začalo opravdové holubaření. Postupně jsme posílili tým od pana Prokopa a dalších
předních českých chovatelů. Dále o holuby /originály/ od špičkových zahraničních chovatelů. Jmenuji hlavně pana Franze Poemla, Matterneho, Herbotse a další.